Detail nabídky - Specialista IT

Pro reakci na vybranou nabídku je třeba zadat Vaši poptávku. Ta bude zaslána nabízejícímu ke schválení. Zadejte prosím Vámi požadované parametry.

Vámi vybraná nabídka:

Vytvořeno
22. 04. 2020
Expirace
22. 07. 2020
Dostupnost:
Od: 18. 05. 2020
Do: 31. 12. 2020
Hodinová sazba
1900 Kč
Vzdálenost
1 km
pracovní pozice
Specialista IT
pracovní doba
Min.: 8
Max.: 8
Počet zaměstnanců
1
Popis
• Vysoká schopnost porozumět potřebám zákazníků a realizovat je. • Analytik/Architekt řešení (EPM: Hyperion, Jedox, SAS FM; ERP: FEIS, NAVISION) • Vedení týmu (konzultantů, programátorů) • Programátor (Visual Basic, vývoj aplikací MS Office 2000 - 2016; SQL) • Znalost výrobních, energetických, automotive a obchodních společností, bank, retail • Znalost vybraných technologií Oracle (Hyperion, DB, OBI), Microsoft (Navision, DB), Jedox OLAP, SAS FM • Znalost procesního modelování v „ARIS Business Architect“ • Anglický jazyk - pokročilý Certifikace: Oracle Essbase 11 Certified Implementation Specialist (1Z0-531) Oracle Hyperion Financial Management 11 Certified Implementation Specialist (1Z0-532) Oracle Hyperion Planning 11 Certified Implementation Specialist (1Z0-533) Kurzy: 2017 Jedox - instalace a konfigurace, tvorba datových modelů a kalkulačních pravidel, design datových formulářů, ETL 2010 New Features in EPM 11.1.2 2009 Oracle Essbase instalace, design, tuning a optimalizace, Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management ARIS – business proces modelování Pracovní zkušenosti: Neit Consulting s.r.o. 2/2009 – nyní Senior konzultant • návrh a dodávka řešení pro přípravu obchodně finančního plánu (abecedně dle technologie a zákazníka) • JEDOX • Dr.Max - provoz sítě lékáren v 6 zemích, výroba vlastních léčiv, distribuce • kompletní konsolidovaný finanční plán (P&L, BS, CF) včetně intercompany vztahů; dílčí modely na Sales/COGs, PEREX, CAPEX, IT Projekty, s ohledem na odlišnosti metodik plánování v jednotlivých zemích (lékárny – Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Srbsko; Výroba + Velkoobchod) • Zentiva • dohled nad realizací řešení pro plán konsolidované P&L s dílčími modely pro Sales/Cogs na úrovni produktů za aktuálně více než 20 zemí (CZ, EN, FR, HR, LIT, HU, DE, PL, AT, RO, SVK, SLO,…). (pozn. stav k 1.4.2019 - v realizaci) • ORACLE HYPERION PLANNING (+ Datamart a reporting BI na Oracle technologiích) • Česká spořitelna • největší česká banka • plánování PEREX, OPEX; rozdělení kombinací účtů x středisek dle gestorů; stanovení cílů TopDown => alokace na nižší úrovně => detailní plánování BottomUp ve snaze dosažení cílů v TopDown verzi. Workflow. • plánování CAPEX – definice nových položek gestory s možností určení dat pořízení a zařazení, generování plánu odpisů. Celkový reporting majetku na úrovni až jednotlivých majetkových karet (odpovědné osoby, umístění střediska). • model pro podporu sběru driverů, definice pravidel a skript alokace primárních nákladů na aktivity a produkty (ABC ) • Dislokace budov = sběr driverů m2/počty zaměstnanců, alokace nákladů na budovy na střediska • Operations - alokace skutečných nákladů divize Operations na jednotlivé zaměstnance útvarů této divize a aktivity vykonávané těmito zaměstnanci. Účelem je sledování vytížení zaměstnanců, efektivity a nákladovosti. • reporting nákladů s možností prokliku až do účetních položek s možností aktualizace dat z účetního software SAP i několikrát denně případně i adhoc. • Cost of Carry – kalkulace oportunitní nákladů • Balanced scorecard – reporting vazeb mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu. Reporting nákladových KPI. • Obligo – sledování nevyfakturovaných objednávek s využitím během plánovacího/forecastovacího cyklu • Erste Private banking – reporting dat movitých klientů, o jejich aktivech a pasivech ve správě České spořitelny a jejich dceřiných společností, včetně výnosů a nákladů banky. • reporting dat dceřiných společností v podobě strukturované výsledovky v několika alternativních pohledech (hierarchiích) • sIT Solution • dceřiná společnost České spořitelny, která zajišťuje IT služby • plánování mzdových nákladů (PEREX) v detailu zaměstnanců, mzdových druhů, funkcí, typu pracovních poměrů, středisek • plánování nákladů na služby v detailu nákladových položek / smluv (OPEX) • plánovaní nového majetku, plánování zařazení dosud nezařazeného majetku, kalkulace/projekce odpisů v detailu karty majetku (CAPEX). • plánování ostatních nákladů a výnosů P&L v detailu analytických účtů s využitím detailních informací z plánu PEREX/OPEX/CAPEX. Využití kalkulačních pravidel k alokaci nákladů za pronájem prostor, administrativních a ICT nákladů. Kalkulace výnosů v podobě aplikace Markup. V aplikaci se také denně aktualizují data skutečnosti ze SAP a je tak umožněno aktuální porovnání s plánem • kalkulace plánované rozvahy na základě definovaných pravidel s možností manuálních korekcí. • Homecredit • využití analytické OLAP databáze Hyperion Essbase pro plánování a reportování prodejů na úrovni produktů, výsledovky a rozvahy. Řešení poskytuje možnost srovnání plánů a forecastů s pravidelně aktualizovanou skutečností. • implementováno pro 13 zemí (BELARUS, CHINA, CZECH REPUBLIC, EGYPT, INDIA, INDONESIA, KAZAKHSTAN, PHILIPPINES, RUSSIAN FEDERATION, SLOVAKIA, UKRAINE, VIET NAM, USA) • zaměřeno na zadávání různých typu směnných kurzů a on-the-fly rekalkulace celkových výsledků • Bochemie • známá výrobní společnost v oblasti chemického průmyslu (např. Savo) • plánovaní tržeb, prodaného množství, základních přímých nákladů po produktech a zákaznících. Sdílení plánovaných hodnot do finančního plánu. • Dibaq • výrobní společnost. Specialista na výživu zvířat, vývoj krmiva a doplňků. • detailní plán prodejů pro cca 20000 produktů a 20000 odběratelů, na který navazuje plán výroby. Data jsou dále synchronizována do finančního plánu na úrovni středisek a doplněná data ostatních řádku P&L a BS. • Řešení podporuje tvorbu plánu ve 3 zemích (Česko, Polsko, Španělsko) • Je propojeno s DWH, ze kterého data nejen čerpá, ale i zpětně do něj historizuje. • SAS Financial Management • ČPP • model podporuje reporting dle CAS i IFRS (P&L, BS) • model pro sběr skutečných dat ze SAP a dalších primárních SW, a jejich následná alokace dle definovaných pravidel na další dimenze. Výsledkem je technická závěrka (P&L). • model pro plánování kmene – změny v pojistkách na úrovni produktů, segmentů. • model pro oblast „Zajištění“ se zabývá alokací vybraných tokových i balančních metrik do dalších dimenzí specifických pro tuto business oblast. Patří sem např. Zajistný rok, Upisovací rok, Rok vzniku, Zajistná smlouva, Zajistitel. • Návrh, dodávka, podpora řešení finanční konsolidace dle různých účetních standardů (CAS, IFRS) • Oracle Hyperion Financial Management • Bochemie – výroba čistících, fungicidních a dalších prostředků • Celkem 8 legal entit v 5 zemích (Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rumunkso) • Advanced World Transport – logistika, část skupiny OKD • Celkem 12 legal entit v 6 zemích (Nizozemí, Česko, Bělorusko, Polsko, Maďarsko, Slovensko). Různé konsolidační celky dle předmětu činnosti. • DrMax • síť lékáren v 6 zemích • návrh architektury, podpora při implementaci, po implementační podpora • dohled (quality assurance) nad implementacemi SW třetími stranami • účast na analytických schůzkách, revize návrhu řešení, revize HW & SW infrastruktury, účast při tvorbě testovacích scénářů a realizaci testování, revize dodávané dokumentace • revize a optimalizační návrhy řešení třetích stran • post-implementační podpora našich řešení i řešení třetích stran • mluvčí na aplikačním dni ORACLE na téma „Využití Hyperion Planning v procesu tvorby obchodně finančního plánu.“ AAA AUTO a.s. 2006 – 1/2009 Vedoucí konzultant IS 2005 – 2006 Business Analytik 3/2001 – 2004 Programátor VB aplikací, správce ERP FEIS • Implementace a podpora ERP systému NAVISION v České republice, Slovenské republice a Maďarsku. Kompletní samostatná analýza, příprava, programování, testování a realizace datových migrace ze stávajícího účetního software do NAVISION (7 společností ve třech zemích za 2 roky). • Podílel jsem se na výběru dodavatele nového ERP systému, • Vytvoření a údržba procesního modelu společnosti pomocí nástroje ARIS, který nám umožnil formulovat požadavky na nový ERP systém pro celý holding ve všech zemích. • Po celou dobu mého působení v AAA AUTO jsem měl na starosti kompletní správu, administraci, implementaci do nových společností a uživatelskou podporu ERP systému FEIS • analýza, design, programování aplikací pro podporu prodeje ojetých vozů (Access, VB6, ASP, Oracle, SQL) LAPY s.r.o. 1998 Účetní • Při studiu VŠ jsem jeden rok pracoval v pozici účetního v ekonomicko - poradenské firmě LAPY s.r.o. ve Frenštátě p.R., Ostatní aktivity 1999 – 2009 Konzultant-Analytik-Programátor (produkty MS Office, FEIS, Visual Basic) • Implementace, správa, uživatelská podpora ERP systému FEIS ve více než 30 společnostech, mezi které patřily: AAA AUTO (CZ), AUTOCENTRUM AAA AUTO (SK), GLOBAL INSURANCE (SK), AUTODISKONT (CZ), AUTODISKONT (SK), CARWAY RENT (CZ), ČESKÁ MISS, MISSMARKETING, GENERAL AUTOMOBIL, ASKO (dealerství OPEL), EUROPEAN AUTO SALES (NL), CZECH INVESTMENTS, MEDIA ACTION, a další (v letech 2001 – 2009) • Vývoj aplikace pro plánování výroby, tvorbu výrobních plánu, sledování jejich plnění a zpracování úkolových mezd. Aplikace spolupracuje s informacemi zadanými v ERP Pohoda, zejména informace o zaměstnancích, skladových zásobách. Rozšiřuje funkcionalitu o sledování kapacit strojů, zaměstnanců, materiálu. Zadavatel Remoska s.r.o. - výrobní a obchodní firma (MS Access, 2008) • Vývoj reportovací aplikace určené k hodnocení prodeje produktů značky COLGATE-PALMOLIVE ve všech zemích Evropy. Kvůli potřebě snadné, rychlé a levné implementaci ve všech zemích, kde tato značka působí, aplikace kombinuje MS Excel a MS Access. Klient aplikace je vytvořen v prostředí MS Excel, ale pro práci s daty využívá databázové soubory z MS Access. Aplikace zpracovává data, která poskytuje SAP data warehouse. Surová data získaná z data warehouse jsou dále předzpracovávána v databázi MS Access. K zobrazování složitých grafů a kontingenčních tabulek se maximálně využívá funkcionalit MS Excel. Zadavatel COLGATE-PALMOLIVE (Švýcarsko) - přední výrobce osobní a ústní hygieny. (MS Excel + MS Access, 2007) • Lokalizace databázové aplikace zakázek a kontaktů do polštiny. Zadavatel PRŮMYSLOVÉ PODLAHY PLAČEK a.s. (MS Access, 2007) • Vývoj databázové aplikace určené ke správě kontaktů a synchronizaci mezi zaměstnanci společnosti. Aplikace synchronizuje data z databází v MS Access do databází Lotus Notes 7. Zadavatel Arthur D. Little - významná poradenská společnost na evropské úrovni. (MS Access, 2006) • Vývoj databázové aplikace určené k evidenci zákazníků, nabídek a ceníků. Aplikace spolupracuje s kontakty v MS Outlook. Zadavatel SEVEZA s.r.o. - Gastronomické vybavení a gastro zařízení pro malé i velké kuchyně. (MS Access, 2006) • Vývoj databázové aplikace sloužící k ekonomickému hodnocení zákazníků (zaměřeno na plynárenský průmysl). Aplikace z podkladů jako jsou výnosy/náklady , spotřeba a její rozložení v čase, cena plynu vypočítává ekonomické ukazatele zákazníka, jako jsou aktivita, rentabilita, zadluženost, likvidita a hodnotí bonitu, likviditu, citlivost na změny cen a určuje minimální a maximální ceny. Zadavatel EUROENERGY s.r.o. - poradenská společnost (MS Access, 2005) • Vývoj databázové aplikace k evidenci zakázek a kontaktů. Zadavatel PRŮMYSLOVÉ PODLAHY PLAČEK a.s. (MS Access, 2005) • Vývoj databázové aplikace pro potřeby seznamovací agentury. Zadavatel - p. Jaroslav Čeleda. (MS Access, 2004) • Vývoj databázové aplikace na agendu spojenou s poskytováním finančních půjček. Zadavatel CEEDA FINANCE s.r.o. (MS Access, 2003) • Vývoj databázové aplikace pro potřeby pekárny na sledování objednávek a fakturaci ve zvolených cyklech. Využití dat v ERP Pohoda a jejich synchronizace. Zadavatel SECTIO AUREA s.r.o. (MS Access, 2002) • Vývoj kompletního skladového informačního systému. Zadavatel MOTORGEAR s.r.o. - obchodní společnost. (MS Access, 2001) • Vývoj informačního systému pro tvorbu výrobních plánu, sledování jejich plnění a zpracování úkolových mezd. Zadavatel Zdeněk Špaček - výrobní a obchodní firma (MS Access, 2001) • Vývoj databázové aplikace pro společnost MUELLER WEINGARTEN s.r.o. v Mořkově, pro evidenci technologických plánů a postupů (MS Access, 2000). • Fakturační program pro obchodní společnost ORSON s.r.o. ve Frenštátě p.R. (MS Access, 2000). • Projekt skladové evidence pro zlatnictví Klenoty CADET (MS Access, 2000). • Zpracování tiskových sestav pro tlumočnickou společnost Eurolingua s.r.o. Karlovy Vary (MS Access, 1999). • Automatizace zpracování prémií a režijních nákladů zaměstnanců v SIEMENS Elektromotory s.r.o. Frenštát p.R. Import dat ze systému SAP do MS Excel, jejich automatická úprava pomocí VBA a následný export zpět do SAP (r.1999 – tuto utilitu používají dodnes každý měsíc). • Spolupráce na projektu sledování výrobního procesu pro SIEMENS AT s.r.o. Frenštát p.R. (MS Access, 1999)
Firma
Anonymní
Stav
  • Je v OR
  • Není v insolvenci
  • Je plátce DPH